Hva vil du gjøre?
Vil slutte å bruke sko selvfølgelig
Skal kun bruke sko uten PVC
Driter i dette pisset